KAESER
België
KAESER
Internationaal
Producten Service Brochures Nieuws Referenties Gids persluchttechniek Online
services
Vacatures
 
Analyse en advies
  Kosten doen dalen stap voor stap
    Energie besparen op uw persluchtstation
  Onderhoud & Herstellingen
 
  

ADA – KESS: kosten doen dalen stap voor stap

 

ADA en KESS onder de loep

Zodra persluchtverbruik en bedrijfsomstandigheden vastliggen, volgt de concrete planning: hierbij worden volgende parameters voor de ontwikkeling van het nieuwe compressorstation gebruikt: noodzakelijk drukniveau, debieten, persluchtkwaliteit, gegevens betreffende energieverbruik en vermogen.

De projectingenieurs van KAESER KOMPRESSOREN zijn de ideale gesprekspartners inzake persluchtadvies. Ze zijn vertrouwd met het omvangrijke productengamma en putten uit een rijke schat van ervaringen. Hierdoor kennen ze alle kneepjes van het vak om de energiekosten daar waar mogelijk te drukken.

Doel van deze samenwerking is de afstemming van het persluchtstation op de specifieke verbruikssituatie. En zo wordt elke mogelijkheid om kosten en energie te besparen optimaal benut.

01 Het werkelijke persluchtverbruik

De basis is de behoefte: op basis van de analyse van het persluchtverbruik (ADA) stellen de KAESER-persluchtspecialisten vast aan welke eisen de persluchtvoorziening zal moeten voldoen.02 Opgenomen vermogens controleren

De juiste gegevens geven perfect weer hoeveel energie de machineconfiguratie precies uit het net afneemt. Dat is de basis voor de volgende stap naar het energetisch geoptimaliseerde persluchtstation.


03 Specifieke vermogens vergelijken

Pas na de vergelijking van het opgenomen vermogen van de compressoren met het geleverde debiet verkrijgt men representatieve gegevens over de energie-efficiëntie van de actuele compressorcombinatie.

04 Optimale oplossing bepalen

Dan komt de berekeningsfase: een geval voor het KAESER-Energie-beSparings-Systeem; deze door KAESER KOMPRESSOREN ontwikkelde software laat het niet bij het aanbieden van een resultaat, maar kiest uit meerdere alternatieven de meest economische.

05 Realistische energiebesparingen

De door KAESER KOMPRESSOREN ontwikkelde analyse- en evaluatietools ADA en KESS maken realistische uitspraken mogelijk over realiseerbare energiebesparingen met de aangeboden oplossingen.

06 Bedrijfszekerheid voor uw persluchtstation

Van een persluchtinstallatie kan je pas zeggen dat ze goed functioneert als ze bedrijfszeker is. Natuurlijk houden de KAESER-experts al in het beginstadium van de planning rekening met deze aspecten.

07 CAD-planning

Nog voor de eerste compressor gemonteerd wordt, kan de klant zijn toekomstig persluchtstation driedimensionaal bekijken: een moderne CAD-tekening geeft de klant een haarfijn beeld van hoe het er zal uitzien.

 
KAESER home Search Sitemap
MEER INFO
Meten, opslaan, analyseren
Voorbeeldplannen en 3D-afbeeldingen
Brochures:
Questionnaire for Air Demand Analysis
Analyse en advies

Download

pdf_icoTweedehands-compressoren

ico_contactContact form

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
KAESER KOMPRESSOREN B.V.B.A. , info.belgium@kaeser.com