KAESER
België
KAESER
Internationaal
Producten Service Brochures Nieuws Referenties Gids persluchttechniek Online
services
Vacatures
 
  Beurskalender
  Product news
Persberichten
    Press photos
    Press contact
  KAESER REPORT
  Reach
 
  

Sigma Smart Air: op punt gezet!

 

pressinfo

Sigma Smart Air is een serviceaanbieding die een instap in voorspellend onderhoud mogelijk maakt. Voorwaarde daarvoor is een intelligende persluchtinstallatie.

Sigma Smart Air biedt veel meer dan de tot nu toe bekende service van persluchtsystemen. Tot nu toe werd het onderhoud spontaan op verzoek van de klant of in vaste tijdsintervallen verricht. Daarbij bestaat altijd het risico dat de service op basis van de werkelijke bedrijfsuren te vroeg of te laat wordt uitgevoerd. In beide gevallen ontstaan er kosten voor de exploitant.

Met Sigma Smart Air biedt Kaeser Kompressoren een service aan, die zowel voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance) alsook maximale energie-efficiëntie en beschikbaarheid van de persluchtverzorging in ongekende mate kan garanderen. Voorwaarde daarvoor is dat het persluchtstation "intelligent" is. D.w.z. dat het station via het op ethernet gebaseerde Sigma Network is aangesloten en door de machineoverkoepelende sturing Sigma Air Manager 4.0 wordt gestuurd. Pas dan zijn de bedrijfs-, service- en energiegegevens van de persluchtinstallatie in real time beschikbaar.

Dit realtime gegevensmanagement wordt bij de Sigma Smart Air gecombineerd met expertise en voorspellende service. Zo kan een maximale persluchtverzorging tegen lage levenscycluskosten worden aangeboden.

Welk principe zit er achter Sigma Smart Air?

De fysische wereld wordt met behulp van een structuurmodel verbonden met de virtuele wereld. Zo ontstaat parallel aan de werkelijke constructie van elke afzonderlijke persluchtinstallatie al naar gelang de behoefte van de exploitant een digitale tweelingsinstallatie. Door de real time beschikbaarheid van de bedrijfsgegevens kan de gezondheidstoestand van een persluchtstation worden herkend. Daardoor worden mogelijke storingen al vooraf herkend en kunnen automatisch instandhoudingsmaatregelen worden getroffen. Dit leidt uiteindelijk tot duidelijke lagere kosten voor de persluchtproductie en tot een duidelijke toename van de persluchtbeschikbaarheid.

Bovendien kan het onderhoud precies op het ideale moment worden gepland. Dit bespaart onder meer aanschafkosten, scholingskosten, logistieke kosten, onderhoudskosten en de kosten voor eigen personeel. En Sigma Smart Air zorgt voor een optimale kostentransparantie gedurende de volledige levenscyclus.

Sigma Smart Air omvat ook het monitoren van kengetallen zoals servicekosten, reservecapaciteit en specifiek vermogen. Daarnaast is gedurende de gehele levenscyclus van het persluchtstation energie- en levenscyclusmanagement mogelijk. De altijd actuele kengetallen van de energiegegevens uit één hand vormen ook de basis voor energiemanagement conform ISO 50001.

Sigma Smart AirUiterst precieze service tegen een ongekend gunstige prijs: de nieuwe serviceaanbieding Kaeser Sigma Smart Air maakt het mogelijk.

SAM 4.0De Sigma Air Manager 4.0 is de basisvoorwaarde om de Sigma Smart Air te kunnen gebruiken.

 
KAESER home Search Sitemap
MEER INFO
Toolbox
Informatiemateriaal

pdf_icoTweedehands-compressoren

ico_contactContact form

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Gegevensbescherming, KAESER KOMPRESSOREN B.V.B.A. , info.belgium@kaeser.com