KAESER
België
KAESER
Internationaal
Producten Service Brochures Nieuws Referenties Gids persluchttechniek Online
services
Vacatures
 
  Beurskalender
  Product news
Persberichten
    Press photos
    Press contact
  KAESER REPORT
  Reach
 
  

Aircenter – energiebesparende, compacte persluchtinstallaties

 

Perslucht in het tandtechnisch laboratorium aan CAD/CAM aanpassen

pressinfo

Tandtechnische laboratoria zouden graag zo nu en dan een compleet CAD/CAM-systeem hebben om zelf te kunnen frezen. Een succesvolle integratie van het freestoestel in het laboratorium houdt een controle en vaak een aanpassing in van de persluchtvoorziening. Aircenter van KAESER is de optimale oplossing.

Er is nauwelijks nog een CAD/CAM-systeem dat geen persluchtaansluiting nodig heeft. In de regel wordt het persluchtverbruik groter en met name de noodzakelijke druk in de aansluitleiding. Een minimumdruk van zeven bar is vandaag de dag geen uitzondering, al was het alleen al om het zeker spannen van het snijgereedschap te waarborgen. Een perfecte gereedschapswissel, schoonblazen van het werkveld en passende koeling van het werkstuk – dat alles is onontbeerlijk voor een foutloos resultaat: een hoogwaardige mal voor een brug of een kroon. De kwaliteit van de perslucht van de bestaande persluchtvoorziening kan door gebruik van drogers en filters worden aangepast, de druk echter niet. Wanneer de compressor niet in de fabriek al ingesteld is op de benodigde druk, kan hier later niets aan bijgesteld worden. Door onbevoegd handelen vervalt niet alleen de garantie; de machine zal er ook sneller door gaan slijten wat leidt tot een verhoogd veiligheidsrisico.

Een grotere vraag naar perslucht door een CAD/CAM-systeem in een tandtechnisch laboratorium kan niet even door een extra of grotere zuigercompressor worden gedekt. Per slot van rekening is het doel de freesmachine met haar grotere persluchtbehoefte constant te belasten, bij voorkeur dag en nacht en in het weekend. Onder dergelijke omstandigheden zijn er geen lange pauzes waarin de compressor kan afkoelen en de persluchtdroger kan regenereren.

Betrouwbaar, continu bedrijf

De oplossing heet Aircenter: dit is een voor continu bedrijf ontwikkelde schroefcompressor, die probleemloos opgewassen is tegen de hogere eisen. De installatie heeft weinig ruimte nodig, bespaart vele euro's voor planning en installatie en produceert betrouwbaar, toepassingsgericht en voordelig.

De kern van een Kaeser-Aircenter is een schroefcompressor uit de geoptimaliseerde serie Kaeser-SX of -SM: de modellen SX 3 tot SM 15 produceren met 340 tot 1500 l/min bij 7,5 bar meer perslucht dat hun voorgangers. Een door de compressor thermisch afgeschermde koeldroger en een aangebouwde filter zorgen voor betrouwbare droge, schone en olievrije perslucht. Een persluchtketel van 200 of 270 liter dient als buffervat. Compressor, droger en persluchtketel worden door een behuizing omsloten.

Voor alle individuele componenten van het modulair opgebouwde Aircenter is er ook een pendant als apart individueel product. Als door de omstandigheden of de beperkte transportmogelijkheden een installatie van een Aircenter niet mogelijk is, kan ook ter plaatse een persluchtstation worden opgebouwd uit deze individuele componenten.

Persluchthoeveelheid flexibel aanpassen

De met de schroefcompressor SM 12 uitgeruste installatie is ook leverbaar als SFC-versie met toerentalregeling via een frequentieomvormer. Daarmee kan deze installatie het compressorvermogen flexibel aan het sterk schommelend persluchtverbruik in een tandtechnisch laboratorium aanpassen. De wat krachtigere installaties kunnen niet alleen het CAD/CAM-systeem toepassingsgericht van behandelde perslucht voorzien, maar ook het hele tandtechnische laboratorium. Daarmee staat droge perslucht ter beschikking en problemen bij productieprocessen, met name zandstralen, en hogere arbeids- en materiaalkosten behoren tot het verleden.

Effectieve geluidsdemping en lage toerentallen dragen bij tot de geringe geluidsemissie van de Aircenter-installaties. De emissie kan tot 59 c.q. 65 dB (A) worden verlaagd. Voor de vaak in gebouwencomplexen ondergebrachte tandtechnische laboratoria zijn bovendien de zo min mogelijke trilling en mechanisch geluid erg belangrijk, vooral wanneer de compressor 24 uur per dag wordt gebruikt. Ook daarvoor is Aircenter de juiste oplossing.

A-Aircenter-dentalBetrouwbaar, ruimtebesparend, stil, trillingsvrij en energiebesparend zijn de compacte persluchtinstallaties "Aircenter" met een debietbereik van 0,3 tot 1,5 m³/min.

 
KAESER home Search Sitemap
MEER INFO
Toolbox
Informatiemateriaal

pdf_icoTweedehands-compressoren

ico_contactContact form

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Gegevensbescherming, KAESER KOMPRESSOREN B.V.B.A. , info.belgium@kaeser.com